درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

پوریا نمکی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
5 جلسه موفق
کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی کرمانشاه
  • دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه صنعتی اصفهان
  • بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • سابقه تدریس در آموزشگاه ها

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط پوریا نمکی

تافل (TOEFL)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

جی آر ای (GRE)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مکالمه زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

آزمون PTE

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

آزمون EPT

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

آزمون MSRT

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

آزمون MCHE

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

آزمون TOLIMO

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

سابقه تدریس در آموزشگاه ها

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!