این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

ندا حصاری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - مشهد
کارشناسی حسابداری از دانشگاه فرهنگیان
  • سابقه 22 سال تدریس رسمی آموزش و پرورش
  • معلم نمونه جوان در استان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط ندا حصاری

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

سابقه 22 سال تدریس رسمی آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!