درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

صدیقه متولی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد زیست شناسی از دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی زیست‌شناسی از دانشگاه مازندران
  • سابقه تدریس خصوصی زیست بمدت 4 سال
  • تدریس به شاگردان در منزل

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط صدیقه متولی

زیست دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

زیست شناسی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

زیست شناسی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

تدریس به شاگردان در منزل

سابقه تدریس خصوصی زیست بمدت 4 سال

ویدیو وجود ندارد!