درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

حسین کارگر

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دکترا شیمی آلی از دانشگاه بیرجند
  • سابقه تدریس بمدت 8 سال در دانشگاه ها
  • کارشناسی ارشد شیمی آلی از دانشگاه یزد
  • افتخار تحصیلی: عضو بنیاد ملی نخبگان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط حسین کارگر

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

شیمی فیزیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

شیمی معدنی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

زبان تخصصی شیمی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

شیمی فیزیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

شیمی فیزیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

شیمی فیزیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

شیمی فیزیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مدرس کلاس های المپیاد دانش آموزی

تدریس در مدارس نمونه و استعدادهای درخشان

سابقه تدریس بمدت 8 سال در دانشگاه ها

ویدیو وجود ندارد!