درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمدرضا خلیلی طاری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
2 جلسه موفق
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی از دانشگاه تهران
  • تدریس خصوصی به مدت 4 سال
  • بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمدرضا خلیلی طاری

ریاضی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000
10٪
121,000 تومان

حسابان یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000
10٪
121,000 تومان

حسابان دوازدهم (حساب دیفرانسیل و انتگرال)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000
10٪
130,000 تومان

ریاضی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000
10٪
121,000 تومان

ریاضی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000
10٪
121,000 تومان

ریاضی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000
10٪
130,000 تومان

ریاضی و آمار دهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000
10٪
121,000 تومان

ریاضی و آمار یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000
10٪
121,000 تومان

ریاضی و آمار دوازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000
10٪
130,000 تومان

سابقه 4 سال تدریس به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!