این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مریم بقایی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دارای مدرک TTC از موسسه آموزشی علوم و فنون کیش
  • تدریس به مدت 14 سال در موسسه کیش
  • تدریس در آموزشگاه هرمس و فعالیت به صورت برون سازمانی در شرکت های مختلف
  • سابقه تدریس خصوصی به مدت 14 سال

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مریم بقایی

تافل (TOEFL)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مکالمه زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000 تومان

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000 تومان

آزمون PTE

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

آزمون EPT

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

آزمون TOLIMO

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

تدریس زبان انگلیسی در موسسه کیش به مدت 14 سال

تدریس در آموزشگاه هرمس و فعالیت به صورت برون سازمانی در شرکت های مختلف

تدریس زبان به صورت خصوصی به مدت 14 سال

ترجمه مقالات برای دانشگاه آزاد و شهرداری و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

تدریس زبان انگلیسی به صورت آنلاین

تدریس ریاضی به صورت خصوصی به مدت 7 سال به دانش آموزان مدارس

ویدیو وجود ندارد!