این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

فریبا طاهرزاده فرد

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • سابقه تدریس زبان انگلیسی بیش از 10 سال
  • تدریس در مدارس علامه طباطبایی
  • تدیس در مدرسه بین المللی کاشی ها

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط فریبا طاهرزاده فرد

مکالمه زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

تدریس در مدارس علامه طباطبایی

تدیس در مدرسه بین المللی کاشی ها

تدریس دانشجویان تربیت مدرس

سابقه تدریس زبان انگلیسی بیش از 10 سال

ویدیو وجود ندارد!