این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

عاطفه عمادی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - شیراز
کاردانی ریاضی از دانشگاه زابل
  • کارشناسی ریاضی از دانشگاه زابل
  • کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه شیراز
  • تدریس ریاضی به روش ساده و قابل فهم

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط عاطفه عمادی

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

ریاضی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

استعداد تحلیلی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

ریاضی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

ریاضی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

تدریس ریاضی به روش ساده و قابل فهم

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!