این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

فریناز نیک نژاد

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی
  • سابقه تدریس به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط فریناز نیک نژاد

اصول حسابداری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

حسابداری میانه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

متون حسابداری 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

حسابداری پیشرفته 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

سابقه تدریس به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!