در حال حاضر صفحه استاد قهرمان صباحی به صورت موقت غیرفعال شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با پشتیبانی استادبانک تماس بگیرید.

پشتیبانی: 021-91005343
قهرمان صباحی

قهرمان صباحی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - تبریز

استاد جدید

کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه محقق اردبیلی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی سهند

تدریس به صورت معلم آزاد، در دانشگاه به مدت 4سال

تدریس در مجتمع آموزشی کانون شهرستان هریس

درباره استاد

تفهیم اساسی موضوعات و مباحث بسیار کارآمد بوده و اعتقادی به روش‌های تست زنی سریع یا یادگیری فوری ندارم. از هز منبعی در هر زبانی کمک میگیرم تا مسائل و مفاهیم آموزش داده شود.

تدریس در مجتمع آموزشی کانون شهرستان هریس

تدریس به صورت معلم آزاد، در دانشگاه به مدت 4سال

سابقه تدریس خصوصی

تلفن پشتیبانی
021-91005343