درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

امیرحسین جمالپور

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دکترا مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
  • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
  • افتخار تحصیلی: فارغ تحصیل معدل الف در دوره کارشناسی17.66

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط امیرحسین جمالپور

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ایستایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح و سازه های فلزی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

سازه های فولادی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اصول مهندسی و زلزله

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

تکنولوژی بتن

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

سازه های بتن آرمه 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

مولف و مترجم کتاب های تخصصی مهندسی عمران

ثبت اختراع

ویدیو وجود ندارد!