این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمدرضا مظلوم

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد (MBA) از دانشگاه تهران
  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران
  • سابقه 2 سال تدریس در دانشگاه
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمدرضا مظلوم

فیزیک دهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

فیزیک یازدهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

فیزیک دهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

فیزیک یازدهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

سابقه 2 سال تدریس در دانشگاه

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!