این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

امین روشتیان

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر از دانشگاه علم و صنعت ایران
  • کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه علم و صنعت ایران
  • سابقه تدریس خصوصی دروس دانشگاهی
  • استاد حل تمرین در دانشگاه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط امین روشتیان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ریولوژی پلیمرها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مهندسی الاستومر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

تکنولوژی کامپوزیتها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

موازنه انرژی و مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

موازنه انرژی و مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

موازنه انرژی و مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

سینتیک و طرح رآکتور

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

شیمی و فیزیک پلیمرها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

تدریس دروس پلیمری به شاگرد های خصوصی دانشگاهی

سابقه تدریس خصوصی دروس دانشگاهی

استاد حل تمرین در دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!