عنایت اله دارائی

عنایت اله دارائی

استاد تایید شده

5 از 5

(مشاهده 3 نظر)

تدریس حضوری - تهران

11 جلسه موفق

دکترا زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علامه طباطبایی

سابقه 2 سال تدریس در آموزش و پرورش

سابقه 9 سال تدریس در دانشگاه

درباره استاد

من دارای دکترا زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علامه طباطبائی تهران و دبیر رسمی آموزش و پرورش منطقه یازده شهر تهران هستم. در دو مقطع متوسطه اول و متوسطه دوم تدریس می‌کنم. پیشینه تدریس در دانشگاه های گوناگون را دارم. در حوزه ادبیات فارسی مقالاتی را به چاپ رسانده ام. تدریس فارسی و نگارش در سه پایه هفتم و هشتم و نهم متوسطه در مدرسه غیرانتفاعی حکمت. تدریس فارسی و نگارش و علوم و فنون ادبی متوسطه دوم. مدرسه جوکار (شهید بهشتی سابق) منطقه یازده تهران.

سابقه 2 سال تدریس در آموزش و پرورش

سابقه 9 سال تدریس در دانشگاه

تلفن پشتیبانی
021-91005343