فرید خموئی

فرید خموئی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - تهران

استاد جدید

دانشجوی دکترا مهندسی برق از دانشگاه علم و صنعت ایران

کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه علم و صنعت ایران

5 سال سابقه تدریس کنکور در اموزشگاه های مختلف و دانشگاه علم و صنعت ایران

قبولی شاگردانم در رشته های مهندسی و پزشکی در دانشگاه مختلف

درباره استاد

• تدریس معادلات دیفراسیل برای داوطلبان کنکور ارشد ( 2 دوره) • تدریس ریاضیات مهندسی برای داوطلبان کنکور ارشد ( 2 دوره) • حل تمرین درس الکترونیک 1 و 2 در دانشگاه علم وصنعت ایران • تدریس برای دروس ریاضیات و فیزیک کنکور کارشناسی به مدت 5 سال • نگارش و گردآوری جزوه ریاضیات مهندسی از بهترین کتب تست ارشد و دکتری(مدرسان،پارسه، نصیر) • نگارش و گردآوری جزوه معادلات دیفرانسیل از بهترین کتب تست ارشد و دکتری

تدریس عمیق ریاضیات و فیزیک متناسب برنامه و شرایط شخصی دانش آموز

5 سال سابقه تدریس کنکور در اموزشگاه های مختلف و دانشگاه علم و صنعت ایران

قبولی شاگردانم در رشته های مهندسی و پزشکی در دانشگاه مختلف

تلفن پشتیبانی
021-91005343