این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

المیرا مسعودی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دانشجوی کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین
  • افتخار تحصیلی: رتبه 3000 کنکور سراسری
  • تدریس ریاضی متوسطه اول
  • رتبه 3000 کنکور سراسری

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط المیرا مسعودی

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

استعداد تحلیلی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

تدریس ریاضی متوسطه اول

سابقه 2 سال تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!