درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

عبدالحسن تیموری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
کاردانی آموزش ابتدایی و روانشناسی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
  • کارشناسی علوم اقتصادی از دانشگاه بوعلی سینا همدان
  • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه اصفهان
  • تدریس در مدارس نمونه دولتی 28 سال

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط عبدالحسن تیموری

فیزیک دهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

220,000 تومان

فیزیک یازدهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

220,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

240,000 تومان

فیزیک دهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

220,000 تومان

فیزیک یازدهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

220,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

240,000 تومان

تدریس در مدارس نمونه دولتی 28 سال

دبیر رسمی آموزش و پرورش

سابقه تدریس خصوصی

اموزش ریاضی و فیزیک به زبان ساده و قابل فهم

ویدیو وجود ندارد!