آرمان جمشیدی

آرمان جمشیدی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

استاد جدید

کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه اقلید

مشاور نمونه در قلم چی

دبیر رسمی آموزش و پرورش

تدریس ریاضی به روش ساده و قابل فهم

درباره استاد

تدریس بر اساس درخت دانش و طبقه بندی مباحث برای یادگیری آسان.حل تمرینات زیاد و تعیین چند مسئله برای تمرین در خانه و پیگیری برای حل کردن آنها توسط دانش آموز. دقایقی از هر جلسه به رفع اشکال علمی و مباحث مدیریت خویشتن برای خودانگیزشی دانش آموزان

مشاور نمونه در قلم چی

دبیر رسمی آموزش و پرورش

تدریس ریاضی به روش ساده و قابل فهم

سابقه تدریس خصوصی

تلفن پشتیبانی
021-91005343