درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

آرمان جمشیدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه اقلید
  • مشاور نمونه در قلم چی
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش
  • تدریس ریاضی به روش ساده و قابل فهم

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط آرمان جمشیدی

فیزیک دهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

فیزیک یازدهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

فیزیک دهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

فیزیک یازدهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

مشاور نمونه در قلم چی

دبیر رسمی آموزش و پرورش

تدریس ریاضی به روش ساده و قابل فهم

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!