آرمان وفامند

آرمان وفامند

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - اهواز

استاد جدید

دانشجوی دکترا شیمی آلی از دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

معلم رسمی آموزش و پرورش و بیش از ده سال تدریس در اموزشگاه جهان آوا، نور جنوب و مدارس پتروشیمی

سابقه تدریس خصوصی به دانش اموزان مدارس خاص و پتروشیمی ماهشهر بیش از 14 سال

رتبه 8 کنکور دکتری

درباره استاد

دبیر رسمی اموزش و پرورش با 14 سالسابقه تدریس در مدارس دولتی و پتروشیمی و اموزشگاه های بندر ماهشهر استفاده از متد خاص و متناسب هر سطح یادگیری دانش اموز ایجاد علاقه و انگیزه در دانش اموزان پیدا کردن و رفع مشکل یادگیری و عدم علاقه دانش اموز

بیش از ده سال تدریس در اموزشگاه جهان آوا(هم اکنون در حال تدریس وهمکاری ادامه دارد)

6سال تدریس در آموزشگاه نور جنوب(هم اکنون همکاری ادامه دارد)

یک سال تدریس در مدارس پتروشیمی در ماهشهر

دبیر رسمی اموزش و پرورش با 14 سال سابقه

سابقه تدریس خصوصی به دانش اموزان مدارس خاص و پتروشیمی ماهشهر بیش از 14 سال

تلفن پشتیبانی
021-91005343