درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
سمانه حاجی

سمانه حاجی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
  • 8 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

8 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی

ویدیو وجود ندارد!