این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مائده زالکانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
  • تدریس زبان انگلیسی به کودکان،نوجوانان و دانشجویان
  • تدریس زبان انگلیسی به مدت دو سال در آموزشگاه پویش نوشهر
  • سابقه تدریس زبان هفتم تا دوازدهم

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مائده زالکانی

مکالمه زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

تدریس زبان انگلیسی به کودکان،نوجوانان و دانشجویان

تدریس زبان انگلیسی به مدت دو سال در آموزشگاه پویش نوشهر

سابقه تدریس زبان هفتم تا دوازدهم

ویدیو وجود ندارد!