درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مهدی ذاکری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - مشهد
کارشناسی ارشد آمار از دانشگاه صنعتی بیرجند
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش
  • سابقه 4 سال تدریس درآموزشگاه و موسسات

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مهدی ذاکری

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

تدریس بعنوان دبیر رسمی آموزش و پرورش

سابقه 4 سال تدریس درآموزشگاه و موسسات

ویدیو وجود ندارد!