این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمدمهدی کربلایی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن از دانشگاه تربیت مدرس
  • کارشناسی مهندسی معدن از دانشگاه یزد
  • سابقه 2 سال تدریس به صورت خصوصی
  • سابقه 4 ترم تدریس دورس تخصصی در دوره کارشناسی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمدمهدی کربلایی

فیزیک دهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

ریاضی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

فیزیک یازدهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

130,000 تومان

فیزیک دهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

ریاضی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

فیزیک یازدهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

130,000 تومان

سابقه 4 ترم تدریس دورس تخصصی در دوره کارشناسی

سابقه 2 سال تدریس به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!