درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

علی فاتحی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی دبیری ریاضی از دانشگاه فرهنگیان
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش
  • 25 سال تدریس ریاضی بصورت خصوصی و در مدارس
  • اموزش ریاضی به زبان ساده و قابل فهم

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط علی فاتحی

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

25 سال تدریس ریاضی بصورت خصوصی و در مدارس

دبیر رسمی آموزش و پرورش

اموزش ریاضی به زبان ساده و قابل فهم

ویدیو وجود ندارد!