فرامرز صادق زاده درابی

فرامرز صادق زاده درابی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

استاد جدید

دکترا شیمی از دانشگاه تبریز

کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه صنعتی شریف

سابقه 10 سال عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

سابقه تدریس به صورت خصوصی

درباره استاد

متد تدریس من مبتی بر ادراک مطلب توسط دانش آموز، تجسم و فکر کردن راجع به مطلب و سپس تکرار آن در قالب حل مساله از ساده ترین شکل ممکن تا اشکال پیچیده و سطح کنکور از نظر منابع تدریس تقریبا تمامی منابع کمک درسی یا کنکوری موجود شبیه هم هستند و هر منبعی دانش آموز ترجیح میدهد و به آن عادت دارد.

سابقه 10 سال عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

معلم رسمی آموزش و پرورش

سابقه تدریس به صورت خصوصی

تلفن پشتیبانی
021-91005343