درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

حمیدرضا ابراهیمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد معارف اسلامی و الهیات از دانشگاه پیام نور
  • کاردانی معارف اسلامی (گرایشهای فقه و اصول - فلسفه اسلامی) از حوزه علمیه
  • سابقه 5 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط حمیدرضا ابراهیمی

عربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

205,000 تومان

عربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

205,000 تومان

عربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

205,000 تومان

سابقه 5 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!