درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

علی وزانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
7 جلسه موفق
کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه خلیج فارس بوشهر
  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول
  • بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط علی وزانی

سیستم های کنترل غیرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

سیستم های کنترل خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!