درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

شکوفه خاکباز

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد مهندسی عمران از موسسه آموزش عالی ایوانکی
  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه غیرانتفاعی
  • سابقه تدریس به صورت خصوصی
  • رتبه برتر در دانشگاه دوره کارشناسی ارشد

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط شکوفه خاکباز

متره و برآورد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

متره و برآورد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

اصول مدیریت ساخت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

سابقه تدریس به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!