درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

راضیه شایانپور

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
  • سابقه 9 سال در دانشگاه و آموزشگاه
  • تدریس زبان تخصصی و عمومی در دانشگاه دولتی‌ به صورت حق التدریس
  • ویراستار انگلیسی مجله معتبر علمی دانشگاه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط راضیه شایانپور

مکالمه زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000
10٪
153,000 تومان

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000
10٪
153,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000
10٪
153,000 تومان

زبان انگلیسی برای کودکان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
10٪
189,000 تومان

زبان انگلیسی برای مهاجرت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
10٪
189,000 تومان

زبان انگلیسی برای تجارت و کسب و کار

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
10٪
189,000 تومان

زبان انگلیسی برای مصاحبه کاری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
10٪
189,000 تومان

زبان انگلیسی مبتدی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000
10٪
153,000 تومان

زبان انگلیسی پیشرفته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
10٪
189,000 تومان

زبان انگلیسی فشرده

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
10٪
189,000 تومان

تدریس زبان تخصصی و عمومی دانشگاه پیام نور

تدریس زبان تخصصی و عمومی در دانشگاه دولتی‌ به صورت حق التدریس

ویراستار انگلیسی مجله معتبر علمی دانشگاه

مقاله در رشته ی تحصیلی

سابقه 9 سال در دانشگاه و آموزشگاه

ویدیو وجود ندارد!