درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
محسن جیریایی شراهی

محسن جیریایی شراهی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه شهید بهشتی
  • 7 سال تدریس دروس دبیرستان به صورت خصوصی
  • تدریس به عنوان استاد حل تمرین در دانشگاه
  • رتبه 190 کنکور کارشناسی ارشد برق

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس به عنوان استاد حل تمرین در دانشگاه

تدریس دروس دبیرستان به صورت خصوصی از سال 1396

ویدیو وجود ندارد!