این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

زهرا کرمی تبار

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه اصفهان
  • سابقه 2 سال تدریس به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط زهرا کرمی تبار

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

سابقه 2 سال تدریس به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!