علی بیات

علی بیات

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - کرج

استاد جدید

کاردانی کاردان فنی مکانیک از دانشگاه جامع علمی کاربردی

کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه جامع علمی کاربردی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی

تدریس در آموزشگاه ارم گستر کرج و شرکت پارس خودرو و شرکت سایپا و شرکت ایران خودرو

درباره استاد

مدرس برتر 1390 گواهینامه ارایه مقاله کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین 1391 ممیزی مدیریت کف کارگاه 1391 تدوین کتاب لجستیک و را اندازی تابلو مدیریت دیداری 1390 تقدیر روز معلم 1393 Supervisor Traning Course شرکت نیسان ژاپن - مرکز آموزش جهانی - یک ماه 1389 برنامه نویسی FOX PRO سازمان فنی و حرفه ای - 250 ساعت 1377 برق خودرو سازمان فنی و حرفه ای - 650 ساعت 1381 ارزیابی لجستیک شرکت پارس خودرو - 16 ساعت 1391 ARENA شرکت پارس خودرو - 32 ساعت 1391 متودلوژی تجزیه تحلیل سیستم شرکت پارس خودرو - 18 ساعت 1390 شبیه سازی خطوط تولید شرکت پارس خودرو - 40 ساعت 1387 استاندارد سازی ایستگاه های کاری شرکت پارس خودرو - 24 ساعت 1387 تقدر به مناسبت روز معلم 1399 دوره های آموزشی تدریس شده کایزن 20 1390-96 آموزش گمبا کانری 40 1390-96 کارگاه آموزشی تولید ناب 16 1391-96 Genba Kaizen 20 1391-95 سیستم‌های مدیریت کیفیت مبتنی بر استانداردها 16 1391-95 لجستیک خطوط و روشهای نوین تغذیه خطوط 20 1391-96 کانبان به زبان ساده 20ساعت سال 1392-95 ارتقاء سطح سرپرستان در مدیریت کف کارگاه 40ساعت سال 1391-96 روشهای حل مسئله 20ساعت سال 1392-95 ممیزی مدیریت کف کارگاه 40ساعت سال 1392-96 کارگاه تولید ناب 20ساعت سال 1393-96 تولید ناب 10ساعت سال 1394-96 پکینگ و کیتینگ در خودروسازی 10ساعت سال 1394-96 لجستیک خطوط تولید 20ساعت سال 1395-96 آفیس 40 ساعت سال 1388-1400 40 ساعت از سال 1390 ICDL لجستیک و زنجیره تامین 24ساعت سال 1398 مدیریت انبار و جابجابی مواد 32ساعت سال 1398 مدیریت ناب 30ساعت سال 1396

تدریس در آموزشگاه ارم گستر کرج و شرکت پارس خودرو و شرکت سایپا و شرکت ایران خودرو

سابقه تدریس خصوصی

تلفن پشتیبانی
021-91005343