این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

حسام فلاح

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - کرمان
کارشناسی ارشد شیمی آلی از دانشگاه شهید باهنر کرمان
  • 1 سال تدریس در دانشگاه باهنر کرمان
  • 2 سال تدریس در دبیرستان بلد الامین

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط حسام فلاح

شیمی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

شیمی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

شیمی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

شیمی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

شیمی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

شیمی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

1 سال تدریس در دانشگاه باهنر کرمان

2 سال تدریس در دبیرستان بلد الامین

ویدیو وجود ندارد!