درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

اسماعیل علی حسینی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی زبان و ادبیات عرب از دانشگاه علامه طباطبایی
  • سابقه ی 10 سال تدریس در مدارس خصوصی شمال شهر و جنوب شهر تهران

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط اسماعیل علی حسینی

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

علوم تجربی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

نگارش فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

نگارش فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

سابقه ی 10 سال تدریس در مدارس خصوصی شمال شهر و جنوب شهر تهران

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!