روح الله رحمتیان

روح الله رحمتیان

استاد تایید شده

5 از 5

(مشاهده 1 نظر)

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - تهران

1 جلسه موفق

دکترا زبان و ادبیات فرانسه از مدرسه عالی هنرهای زیبا فرانسه (Ecole des beaux-arts)

25 سال تدریس به زبان آموزان ایرانی و فرانسوی

استاد دانشگاه در رشته آموزش زبان فرانسه

عضو انجمن بین المللی توین کنندگان متدهای سمعی بصیر SGAV

درباره استاد

روش آموزش به هر دانشجو‌ و زبان اموز، بی تردید، از فردی به فرد دیگر متفاوت است. و این مهم، متاثر از ویژگی های فردی از قبیل : درونگرایی و برونگرایی یا زبان اموز فعال یا از نوع مشاهده گر متفاوت است. در انتخاب روش آموزش، با توجه به نیاز و اهداف زبان آموز، روش‌های ترکیبی مناسب تر است.. در بحث سبک های یادگیری، برخی از زبان آموزان با دیالوگ‌های زنده و ایجاد تصاویر ذهنی بصورت یکپارچه یاد می گیرند و برخی نیز با استفاده از دستور ضمنی یا توصیفی احتیاج به تایید هر جمله مدرس دارند و یادگیری شان نکته به نکته است، زبان آموزان با منطق شناختی خودشان یاد می گیرند. در مراحلی هم هر دو روحیه حاکم می شود و سبک یادگیری متفاوت می شود.

25 سال تدریس به زبان آموزان ایرانی و فرانسوی

استاد دانشگاه در رشته آموزش زبان فرانسه

عضو انجمن بین المللی توین کنندگان متدهای سمعی بصیر SGAV

آموزش به ایرانیان، از صفر نا تسلط کامل ظرف یکسال را تجربه نموده ام.

تلفن پشتیبانی
021-91005343