این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمدباقر حیدری آل کثیر

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اهواز
کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی از حوزه علمیه
  • کارشناسی الهیات و معارف اسلامی از حوزه علمیه
  • سابقه 4 سال تدریس درعلوم عربی مانند صرف ونحو درحوزه علمیه الغدیر اهواز
  • سابقه 2 سال تدریس علوم عقلی مانند منطق

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمدباقر حیدری آل کثیر

عربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

عربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

عربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

سابقه 4 سال تدریس درعلوم عربی مانند صرف ونحو درحوزه علمیه الغدیر اهواز

سابقه 2 سال تدریس علوم عقلی مانند منطق

سابقه 1 سال تدریس علوم عقاید درحوزه علمیه الغدیر

ویدیو وجود ندارد!