در حال حاضر صفحه استاد مریم ناظریان به صورت موقت غیرفعال شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با پشتیبانی استادبانک تماس بگیرید.

پشتیبانی: 021-91005343
مریم ناظریان

مریم ناظریان

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - کرج

استاد جدید

کارشناسی علوم آزمایشگاهی از دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد (MBA) از دانشگاه پیام نور کرج

تدریس به دانشجویان رشته های علوم تجربی آزمایشگاهی پزشکی و دامپزشکی

دستیار استاد در آموزش عملی در آزمایشگاه و دانشگاه

درباره استاد

متد تدریس من بسته به توانایی یادگیری دانش آموزان متفاوت است وتا زمانی که اطمینان حاصل کنم که دانش آموزم مطلب رامتوجه شده است مطلب جدید را آموزش نمیدهم و کیفیت و قبولی در امتحانات مد نظر من میباشد. تاکنون تمام دانش آموزان من با نمره ی عالی قبولی گرفته اند. منابع تدریس کتب درسی کافی میباشد.

تدریس به دانشجویان رشته های علوم تجربی آزمایشگاهی پزشکی و دامپزشکی

دستیار استاد در آموزش عملی در آزمایشگاه و دانشگاه

تدریس به دانش آموزان مردود وتجدید در تابستان ودرنهایت قبولی همه ی افرادی که تدریس کرده ام.

تلفن پشتیبانی
021-91005343