این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مهدی خلوجینی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی اراک
  • سابقه 3 سال تدریس در دانشگاه آزاد اراک
  • سابقه 2 سال تدریس در دانشگاه سراسری ملایر

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مهدی خلوجینی

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

مدارهای الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

سیستم های کنترل خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

مدارهای الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

مدارهای الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

سابقه 3 سال تدریس در دانشگاه آزاد اراک

سابقه 2 سال تدریس در دانشگاه سراسری ملایر

ویدیو وجود ندارد!