ناصر محمدی

ناصر محمدی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس حضوری - تبریز

استاد جدید

کاردانی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تربیت معلم

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی

دبیر رسمی آموزش و پرورش شهر تبریز به مدت 23 سال

تدریس در مدارس برتر تبریز مانند شهید بهشتی...

درباره استاد

دبیر رسمی آموزش و پرورش شهر تبریز به مدت 23 سال تدریس در مدارس برتر تبریز مانند شهید بهشتی... تدریس در مدارس برتر و نمونه دولتی ناحیه 3 تبریز..... سابقه تدریس خصوصی درس زبان به صورت حرفه ای بیش از 27 سال

دبیر رسمی آموزش و پرورش شهر تبریز به مدت 23 سال

تدریس در مدارس برتر تبریز مانند شهید بهشتی...

سابقه تدریس خصوصی درس زبان به صورت حرفه ای بیش از 27 سال

تدریس در مدارس برتر و نمونه دولتی ناحیه 3 تبریز..

تلفن پشتیبانی
021-91005343