درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

ناصر محمدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تبریز
کاردانی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تربیت معلم
  • کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش شهر تبریز به مدت 23 سال
  • تدریس در مدارس برتر تبریز مانند شهید بهشتی...

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط ناصر محمدی

انگلیسی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

انگلیسی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

انگلیسی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

دبیر رسمی آموزش و پرورش شهر تبریز به مدت 23 سال

تدریس در مدارس برتر تبریز مانند شهید بهشتی...

سابقه تدریس خصوصی درس زبان به صورت حرفه ای بیش از 27 سال

تدریس در مدارس برتر و نمونه دولتی ناحیه 3 تبریز..

ویدیو وجود ندارد!