درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

سارا قنواتی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
  • سابقه تدریس خصوصی بیش از 10 سال
  • تدریس دروس ریاضی و هندسه مقاطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان، مدرسه نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ژنو سوئیس (1399-1397)
  • تدریس دوره¬های کامپیوتر، شرکت ملی نفت ایران (1391-1386)

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سارا قنواتی

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

ریاضی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

ریاضی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

ریاضی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

تدریس خصوصی دروس ریاضی مقاطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان (1400-1399)

تدریس دروس ریاضی و هندسه مقاطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان، مدرسه نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ژنو سوئیس (1399-1397)

تدریس دوره¬های کامپیوتر، شرکت ملی نفت ایران (1391-1386)

تدریس دروه¬های کامپیوتر، شهرداری تهران (1390-1387)

تدریس خصوصی دروس ریاضی مقاطع راهنمایی و دبیرستان (1383-1381)

ویدیو وجود ندارد!