زهرا شیخ الاسلامی

زهرا شیخ الاسلامی

استاد تایید شده

5 از 5

(مشاهده 3 نظر)

تدریس آنلاین

16 جلسه موفق

دکترا مهندسی برق از دانشگاه تبریز

5سال تدریس در دانشکده مهندسی برق دانشگاه تبریز

2سال تدریس در دانشگاه فرهنگیان الزهرا تبریز

میانگین معدل عملکرد در دانشگاه فرهنگیان 19.5

درباره استاد

من سابقه بیشتر از 7سال تدریس در دانشگاه رو دارم در صورتی که دانشجو تمایل داشته باشه از نرم افزارهای مرتبط کمک میگیریم در آموزش معتقدم تدریس باید در محیط روانی آرام و پرنشاط انجام گیرد متناسب با روحیه و کشش دانش آموز یا دانشجو پیش رود یادگیری قدم به قدم و با آزمون های پله ای راحت به متوسط و سخت به پیش رود.

5سال تدریس در دانشکده مهندسی برق دانشگاه تبریز

2سال تدریس در دانشگاه فرهنگیان الزهرا تبریز

میانگین معدل عملکرد در دانشگاه فرهنگیان 19.5

تلفن پشتیبانی
021-91005343