این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

زهرا شیخ الاسلامی

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
66 جلسه موفق
دکترا مهندسی برق از دانشگاه تبریز
  • 5سال تدریس در دانشکده مهندسی برق دانشگاه تبریز
  • بیش از یک سال همکاری با مجموعه استادبانک
  • 2سال تدریس در دانشگاه فرهنگیان الزهرا تبریز

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط زهرا شیخ الاسلامی

مدارهای منطقی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

ریز پردازنده

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

الکترومغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

الکترومغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

فیزیک مدرن

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

زبان تخصصی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

مدارهای الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

اندازه گیری الکتریکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

الکترومغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

مخابرات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

مدارهای منطقی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

مدارهای مخابراتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

ریزپردازنده

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

فیلتر و سنتز

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

سیگنال ها و سیستم ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

سیستم های دیجیتال 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

طراحی سیستم های ریزپردازنده

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

مدارهای پالس و دیجیتال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

فیزیک الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

الکترونیک صنعتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

شبکه های مخابراتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

مدارهای مجتمع CMOS

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

پردازش سیگنال های دیجیتال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

طراحی سیستم های دیجیتال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

فیزیک مدرن

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

ساختار کامپیوتر و میکروپروسسور

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

مخابرات دیجیتال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

سیستم های مخابرات نوری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

مخابرات بی سیم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

مدارهای الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

اندازه گیری الکتریکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

مدارهای منطقی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

مدارهای الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

مدارهای منطقی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

الکترونیک دیجیتال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

ریزپردازنده

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

ریزپردازنده

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

5سال تدریس در دانشکده مهندسی برق دانشگاه تبریز

2سال تدریس در دانشگاه فرهنگیان الزهرا تبریز

میانگین معدل عملکرد در دانشگاه فرهنگیان 19.5

دیدگاه دانش آموزان درباره زهرا شیخ الاسلامی

5 از 5 8 نفر امتیاز داده اند.

5
5
5
5

پوریا عبدالی

2 ماه پیش

بسیار عالی هستن ایشون وخیلی باتجربه هستن وفن بیان خوبی برای انتقال مطالب به دانشجو رادارن

مبانی مهندسی برق

حمیدرضا زارعی

4 ماه پیش

کلاس خیلی خوبی بود. هم وقت گذشاتند هم تدریسشون خوب بود. ممنون که ایشون رو معرفی کردید

الکترونیک

فراز نوراللهی

5 ماه پیش

استاد خوب و با شخصیتی هستند

الکترونیک

ویدیو وجود ندارد!