این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

علی فتحی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - کرج
کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه زنجان
  • سابقه تدریس خصوصی
  • سابقه تدریس در مدارس غیرانتفاعی بمدت 19سال

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط علی فتحی

شیمی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000 تومان

شیمی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000 تومان

شیمی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

شیمی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000 تومان

شیمی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000 تومان

شیمی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی

سابقه تدریس در مدارس غیرانتفاعی بمدت 19سال

ویدیو وجود ندارد!