درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

فاطمه خانپور

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه تهران
  • کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین
  • سابقه 8 سال تدریس در آموزشگاه ها

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط فاطمه خانپور

مکالمه زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

سابقه 8 سال تدریس در آموزشگاه ها

ویدیو وجود ندارد!