این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مریم حیدری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - کرج
کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری از دانشگاه آزاد اسلامی کرج
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش به مدت 34 سال
  • تدریس در مدارس هیات امنایی استان البرز
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مریم حیدری

زیست دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

380,000 تومان

زیست شناسی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

380,000 تومان

زیست شناسی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

430,000 تومان

تدریس در مدارس هیات امنایی استان البرز

دبیر رسمی آموزش و پرورش به مدت 34 سال

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!