درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

سید امیرحسین موسوی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  • تدریس فیزیک در دانشگاه
  • سابقه تدریس خصوصی فیزیک متوسطه دوم و کنکور
  • سابقه ی تدریس خصوصی دروس تخصصی مکانیک همچون استاتیک و دینامیک از صفر تا صد

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سید امیرحسین موسوی

فیزیک دهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

فیزیک یازدهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

105,000 تومان

فیزیک دهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

فیزیک یازدهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

105,000 تومان

تدریس فیزیک در دانشگاه

سابقه ی تدریس خصوصی دروس تخصصی مکانیک همچون استاتیک و دینامیک از صفر تا صد

سابقه تدریس خصوصی فیزیک متوسطه دوم و کنکور

ویدیو وجود ندارد!