این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مهدی صدری میلانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - مشهد
کارشناسی ریاضی از دانشگاه گیلان
  • سابقه 20 سال تدریس رسمی آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مهدی صدری میلانی

هندسه دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

350,000 تومان

ریاضی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

350,000 تومان

حسابان یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

350,000 تومان

آمار و احتمال یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

350,000 تومان

هندسه یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

350,000 تومان

هندسه دوازدهم (تحلیلی و جبر خطی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

400,000 تومان

حسابان دوازدهم (حساب دیفرانسیل و انتگرال)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

400,000 تومان

ریاضیات گسسته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

400,000 تومان

ریاضی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

350,000 تومان

ریاضی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

350,000 تومان

ریاضی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

400,000 تومان

ریاضی و آمار دهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

350,000 تومان

ریاضی و آمار یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

350,000 تومان

ریاضی و آمار دوازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

400,000 تومان

سابقه 20 سال تدریس رسمی آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!