درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

بابک همایون اقامیرلو

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تبریز
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تبریز
  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
  • سابقه تدریس خصوصی
  • مسلط به تدریس عربی در همه پایه ها

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط بابک همایون اقامیرلو

فارسی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

عربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

نگارش هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

فارسی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

عربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

نگارش هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

فارسی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

عربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

نگارش نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

زبان و ادبیات فارسی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

زبان و ادبیات فارسی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

زبان و ادبیات فارسی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی

مسلط به تدریس عربی در همه پایه ها

ویدیو وجود ندارد!