درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
محمدرضا معصومی

محمدرضا معصومی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی آموزش ابتدایی و روانشناسی از دانشگاه تربیت معلم
  • 5 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • تدریس در مدارس شاهد اصفهان
  • گذراندن بیش از 1300 ساعت کلاس ضمن خدمت در دوران دانشجویی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در مدارس شاهد اصفهان

5 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!