این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

سارا جعفری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی زبان و ادبیات عربی از دانشگاه تهران
  • سابقه 2 سال تدریس به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سارا جعفری

عربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

عربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

عربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

سابقه 2 سال تدریس به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!