این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

علی رفعتی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • دارنده دیپلم زبان فرانسه DELF
  • تدریس فرانسوی بمدت 5 سال بصورت خصوصی
  • رتبه 55 کنکور زبان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط علی رفعتی

زبان فرانسه عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکالمه زبان فرانسه (مهاجرت)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

تدریس فرانسوی بمدت 5 سال بصورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!